#cavalo de Riba

Lá de riba é o cavalo que no estábulo repousa.

008_9924